Nyhetsoppdatering:

Viktig informasjon!

Det er nå tatt en beslutning i Norges speiderforbund sentralt om å avlyse alle nasjonale arrangement til og med 30. april. Forbundet oppfordrer også alle grupper, kretser og korps til å avlyse alle speideraktiviteter hvor vi møtes fysisk til og med 30. april.
1. Grimstad MSK speidergruppe følger denne oppfordringen. Vi vil hindre spredning av Corona viruset, og gjør da følgene tiltak. Dere får beskjed når speiderarbeidet starter opp igjen.
Lederne

Terminlistene for 2020 er nå ute! Det er også leir info for speiderleiren 2020.  Trykk her eller gå på info for å finne det!