Storspeideren

Møtene våre:

1. Grimstad MSK kan tilby et variert frilufts tilbud, dette kan være alt fra orientering til naturkjennskap på sommeren, til snøhule turer og livredning på is ved vinterstid.

Vi har vanligvis to patruljemøter og to troppsmøter, iløpet av en måned. Troppmøtene har et variert innhold med forskjellige aktivitetene. Målet for troppmøtende er at vi skal lære noe nytt hver gang, men også ha det gøy sammen med patruljene.

Patruljemøtene er speiderne samlet i sine enheter og her blir det læring, friluft, konkurranser og moro. Patruljene har læring etter nivået på speideren og er derfor variert program fra patrulje til patrulje. Patruljene er delt i jente og gutte patruljer og er som regel en eldre patruljefører og assistent som har ansvar for patruljene. Patruljemøtene har som mål å være lærerike og gøyale samtidig. Speiderne er i en bestemt patrulje hele tiden. 

Vi bruker Rober- Baden Powell sitt ordtak når vi planlegger våre patruljemøter "Learning by doing" 

 

Patruljene:

"Patruljesystemet er ikke én måte å drive speiding på, det er den eneste måten". Robert- Baden Powell. 

Speiderbevegelsen er bygd opp på patruljesystemet, dette er små grupper mellom 5-8 personer som jobber som et lag. De har en patruljefører (ofte kalt peff) som er lederen for patruljen og en assistent (ofte kalt ass) som er med å hjelper patruljeføreren. Patruljene er en sammensveiset gjeng og er på turer, leirer og arrangementer sammen. 

1. Grimstad MSK praktiserer patruljesystemet i stor grad, og vi har flere patruljer i vår gruppe. 

Turer:

Storspeiderne pleier å ha flere turer iløpet av et år, gjerne et tidlig på skole året og et når det nærmer seg slutten av første semester. De som går fra 7. klasse og oppover sendes på kurs på Hovden midt i første semester.  Andre semester pleier vi å ha en vinter tur og mange konkurranser, både regionalt, lokalt og nasjonalt. Patruljene konkurrerer om å bli den beste patruljen i byen, i kretsen og de beste fra kretsen sendes til å konkurrere for å bli den beste patruljen i Norge. Konkurransene er frivillige og patruljene bestemmer selv å bli med. 

Støtte:

1. Grimstad MSK har som mål at vi skal ha et tilbud som ikke dreier om den økonomiske situasjonen for enkeltpersoner og vi har både gode låne, leie og nedbetalings ordninger. 

Trengs det utstyr har vi både sekker og tøy som speideren kan låne på turer til han/hun har fått eget utstyr 

Trengs det speiderskjorte kan vi låne ut skjorter til speideren har fått egen skjorte, dette kan både være om personen ikke vet om han/hun skal fortsette eller økonomisk. 

Ved leirer eller turer kan vi også tilby rentefrie nedbetalingsordninger slik at det skal være mulig for våre speidere å delta på våre arrangementer både lokalt og nasjonalt. 


Er dette noe for deg?

1. Grimstad MSK vil gjerne bli flere og har tilbud for alle aldersgrupper, bli med da vell! 

Storspeideren har vanligvis møter på Grimstad Misjonkirke, Tirsdager presis fra 17.30- 19.00 

Vi håper å kunne se deg!