Førerpatruljen

Førerpatruljen

Førerpatruljen er selve hjerte i speideren, Førerne samles en gang i måneden som en patrulje med førere. I denne patruljen får de ledertrening for å bli enda bedre patruljeførere og assistenter. Når de samles lærer de både kunnskap og bruk av speidermetoden, men de får også et godt fellesskap blant alle førerne i gruppa, som er vårt mål i 1. Grimstad MSK, «Felleskap og lære»

Vi i 1. Grimstad MSK satser på våre fører for at de kan bli gode ledere nå, men også i fremtiden. Førerpatruljen drar på turer som bare er for de, disse turene dekker ofte gruppen store deler av utgiftene.

For å bli en fører må man bli spurt av troppslederen sin, troppen velger ut sine førere for vi ser at de har et potensiale for å bli patruljefører. Det er vanlig å være patruljefører fra 9 klasse og opp til 2. klasse VGS. Når man har takket ja til å bli patruljefører eller assistent, kommer de inn i et ledertreningsprogram som gruppa har laget for de. De blir sendt på kurs arrangert av korpset MSK, men også kurs som er arrangert av NSF. Kursene inneholder hva det vil si å være en fører, men også ledertrening, tips og triks.

Vi bruker et ordtak i 1. Grimstad MSK som sier litt det å være fører. «Det er frivillig å bli en patruljefører, men har man først sagt ja. Er det ikke så frivillig lengere.» Vi har forventninger til patruljeførerne og assistene våre og det settes krav til både oppmøte, kunnskap og stil.

For mange høres dette krevende ut, men gruppa og førerpatruljen er en støttespiller i dette. Førerpatruljen sin leder, skal spør jevnlig hvordan det går i patruljen og hjelper til i de patruljene som det trengs en hjelpene hånd.

Dette arbeide som førerne gjør er 1. Grimstad MSK veldig takknemlig for og vi vil derfor gi noe tilbake til våre førere. Dette kommer i form av utlandsturer, turer rundt om i Norge som ingen andre kan være med på. Vi dekker transport og kurs til førerne våre i en viss grad. De får også litt ekstra «kos» ved arrangementer og turer.

Dette kan virke urettferdig, men siden førerne gjør den jobben med å ha patruljer, så gjør de en virkelig god jobb i gruppa. Det vil vi takke for på en god måte. 


Er det noe spørsmål angående førerpatruljen ta kontakt med en av våre ledere!